Over

Hatch Media is een uitgeverij die zich heeft gespecialiseerd in digital publishing in de vorm van ebooks,  apps voor tablet computers en smartphones. Vanuit de mogelijkheden die smartphones en tablets bieden heeft Hatch Media veel ervaring met de ‘verbeelding’ van apps in o.a.  interactieve en educatieve (kinder)boeken.

Hatch Media creëert, verrijkt en optimaliseert (bestaande) boeken voor tablets. Dit kan bijvoorbeeld door redactionele content te herschrijven, opnieuw vorm te geven en animaties en interactie toe te voegen. Maar bedenkt ook nieuwe toepassingen voor bestaande producten in de mediasector.